Hệ thống NPC

Để phục vụ người chơi Đả Tam Quốc dễ dàng hơn trong việc đi ải.

BQT đưa ra thông tin các NPC đi ải để mọi người nắm rõ hơn thông tin.