Chức năng Ma Hóa

Ma Hóa

Chức năng mới Đả Tam Quốc

Ngày 28/03 Đả Tam Quốc đã update chức năng mới Ma Hóa.

Đây là một tính năng mới của ĐTQ, nhằm nâng cấp sức mạnh của tứng tướng trong đội hình.

 

Để vào thấy được tính năng Ma Hóa, bạn vui long vào trang bị, tại thanh bên trên cùng, kéo sang phải.

Để sử dụng được chức năng Ma Hóa cho tướng, điều đầu tiên tướng cần Ma Hóa phải đạt 5 Sao.

 

Tại ô Ma Hóa, bạn click vào Ma hóa để sang quá trình ma hóa.

 

Tại giao diện nâng cấp ma hóa.

Bạn sẽ phải chọn tướng làm nguyên liệu tương ứng làm ma hóa.

Giao diện nâng cấp ma hóa

 

Nguyên liệu để tiến hành ma hóa hiện tại gồm :

- Hồn tướng cùng tên.

- Hồn tướng chỉ định.

- Hồn tướng cùng hệ.

 

Sau khi tiến hành ma hóa xong, bạn sẽ có 1 số điểm ma hóa nhất định. Sử dụng điểm này để nâng cấp tính năng ma hóa của tướng.

Hiện tại ma hóa cấp 1, bạn sẽ có 5 điểm nâng cấp,

Đạt cấp 2 trở đi, thì mỗi cấp sẽ có thêm 1 điểm nâng cấp.

 


Giới thiệu sơ qua bảng kỹ năng.

Hệ Tấn Công

 


Hệ Phòng Thủ: